Polityka prywatności

by Michał Nowakowski

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

Informacje ogólne:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel.: 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel.: 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl

Gromadzenie i przetwarzanie danych:

Administrator przechowuje informacje o zapytaniach HTTP kierowanych do serwera Administratora. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W plikach logów serwera mogą być przechowywane następujące dane: czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania HTTP, informacje o publicznym adresie IP komputera, nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, kod odpowiedzi HTTP, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik), informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji połączenia HTTP.

Zebrane dane o zapytaniach HTTP przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do Administrowania. Dane ujawniane są wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Na podstawie tych danych mogą być tworzone statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu, które jednak nie zawierają żadnych cech identyfikujących osób odwiedzających serwis.

Administrator udostępnia adres mailowy, pod który możliwe jest kierowanie wiadomości bądź pytań dotyczących serwisu oraz treści na nim umieszczonych. Dane, które udostępnią Państwo poprzez wysłanie wiadomości (jak imię, nazwisko bądź pseudonim, adres email, temat oraz treść wiadomości) są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez Administratora. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis.

Pliki „cookies”

Serwis internetowy nie wykorzystuje technologii „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników, do zbierania Państwa danych osobowych. Technologia „cookies” wykorzystywana jest wyłącznie w celu umożliwienia administrowania serwisem, tj. przede wszystkim logowania do panelu administratora.

Ewentualne zmiany

W wypadku ewentualnej zmiany niniejszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.